วิลล่า คุณาลัย “ KUN ” เสนอขายIPO 150 ล้านหุ้น พร้อมเทรดmai

วิลล่า คุณาลัย “ KUN ” เสนอขายIPO 150 ล้านหุ้น พร้อมเทรดmai     นางประวีรัตน์ เทวอักษร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์ (ซ้าย)กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน[…]

Read more