โกลบอล แคปปิตอล กรุ๊ป ให้ความรู้นักลงทุนไทย รับมือ AI ในการลงทุนสู่คลื่นลูกที่สาม

โกลบอล แคปปิตอล กรุ๊ป ให้ความรู้นักลงทุนไทย รับมือ AI ในการลงทุนสู่คลื่นลูกที่สาม โกลบอล แคปปิตอล กรุ๊ป (Global Kapital Group: GKG)  เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เศรษฐกิจ ร่วมสัมมนาเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้การลงทุนระดับโลก Global Kapital Investment[…]

Read more