มจธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาฯ โครงการ “การปรับปรุงประสิทธิภาพพัดลมที่ใช้ในบ้านพักอาศัย ระยะที่ 1(Energy Efficiency Improvement Of Pedestal Fans in Residential Sector Phase 1)

มจธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาฯ โครงการ “การปรับปรุงประสิทธิภาพพัดลมที่ใช้ในบ้านพักอาศัย ระยะที่ 1 (Energy Efficiency Improvement Of Pedestal Fans in Residential Sector Phase 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม[…]

Read more