‘ดุสิต’ ผนึก ‘ซีพีเอ็น’ สร้างตำนานบทใหม่ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” มิกซ์ยูสระดับโลกใจกลางกรุง แนวคิด Here for Bangkok สร้าง “ซูเปอร์คอร์ซีบีดี” สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

‘ดุสิต’ ผนึก ‘ซีพีเอ็น’ สร้างตำนานบทใหม่ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” มิกซ์ยูสระดับโลกใจกลางกรุง แนวคิด Here for Bangkok สร้าง “ซูเปอร์คอร์ซีบีดี” สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่   § ชูแนวคิด Here for Bangkok ตำนานบทใหม่แห่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ[…]

Read more