DIGI เตรียมพร้อมขานรับนโยบายรัฐ เติมเต็ม “สังคมไร้เงินสด” เร่งขยายช่องทางธุรกิจให้ครอบคลุม

DIGI เตรียมพร้อมขานรับนโยบายรัฐ เติมเต็ม “สังคมไร้เงินสด” เร่งขยายช่องทางธุรกิจให้ครอบคลุม “ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต” หรือ “DIGI” เร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมผ่านพ้อยท์จากบัตรเครดิตประเภทที่เข้าร่วมรายการต่างๆ พร้อมเร่งผนึกร้านค้า โรงแรม รับชำระค่าบริการผ่าน WeChat Pay แอพพลิเคชั่นจากจีน เพื่อเตรียมขานรับนโยบายผลักดันสู่สังคมไร้เงินสดจากภาครัฐ โดยตั้งเป้าที่จะปรับปรุงและขยายช่องทางบริการใหม่ๆให้ครอบคลุมมากกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง คาดพฤติกรรมผู้บริโภคขยับ ไลฟ์สไตล์เปลี่ยน[…]

Read more