สยามพิวรรธน์ เปิดแผนธุรกิจ 5 ปี ประกาศจุดยืน “ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy)

สยามพิวรรธน์ ประกาศจุดยืน “ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย นำไทยยิ่งใหญ่บนเวทีโลก   ฉลองความสำเร็จครบรอบ 60 ปีกับการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผงาดขึ้นแท่น “ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ในวงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ ก้าวข้ามการแข่งขันในประเทศ มุ่งเป้า ‘นำไทยยิ่งใหญ่บนเวทีโลก’ ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก เพื่อพัฒนาเมือง ขยายธุรกิจด้านค้าปลีก สร้างมหาปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นและสานต่อรูปแบบ Co-creation ร่วมกับพันธมิตร สร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืน  บริษัท[…]

Read more