เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) เผย “Core & Flex” เทรนด์ใหม่ของการให้บริการพื้นที่สำนักงาน ปี 2564 เริ่มให้บริการใน 5 โครงการเกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) เผย “Core & Flex” เทรนด์ใหม่ของการให้บริการพื้นที่สำนักงาน ปี 2564 เริ่มให้บริการใน 5 โครงการเกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)[…]

Read more