“CHEWA” เดินหน้าเปิดตัวโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์

“CHEWA” เดินหน้าเปิดตัวโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ พร้อมแท็กทีม COMMAX เพื่อนำเทคโนโลยี Home Automation เข้ามาใช้ “ชีวาทัย” เปิดโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ จับมือกับ COMMAX โชว์เทคโนโลยี Home Automation พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอีกมากมาย พร้อมลุยเปิดโครงการในช่วงครึ่งปีหลังอีก 7[…]

Read more