เอสซีจี พร้อมผลักดันนวัตกรรมปูนซีเมนต์ รักษ์โลก “ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด” เพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน CO2 ภายในปี 2565

เอสซีจี พร้อมผลักดันนวัตกรรมปูนซีเมนต์ รักษ์โลก  “ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด” เพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน CO2  ภายในปี 2565   เอสซีจี โดย ธุรกิจ Cement and Construction[…]

Read more