[ภาพข่าว] สมาคมสถาปนิกสยามฯ เผยการจัดงานสถาปนิก ’61 (Architect Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา” ชูแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เผยการจัดงานสถาปนิก ’61 (Architect Expo 2018)  ภายใต้แนวคิด “Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา” ชูแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ (ที่ 2 ขวามือ) นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข (ที่ 3 ขวามือ)[…]

Read more