BAM ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ทรัพย์สินรอการขายเป็นโรงพยาบาลสนาม พร้อมมอบเงิน 2.5 ล้านบาท ให้ 5 โรงพยาบาลรัฐรับมือไวรัส COVID – 19

BAM ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ทรัพย์สินรอการขายเป็นโรงพยาบาลสนาม พร้อมมอบเงิน 2.5 ล้านบาท ให้ 5 โรงพยาบาลรัฐรับมือไวรัส COVID – 19 BAM ร่วมฝ่าวิกฤต COVID – 19 สนับสนุนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ใช้ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort[…]

Read more