AWC ต้อนรับรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตด้วย “AWC INFINITE LIFESTYLE” พร้อมร่วมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” นำเสนอแพคเกจห้องพักโรงแรมลด 50% ทั้งเครือ ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน

AWC ต้อนรับรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตด้วย “AWC INFINITE LIFESTYLE”  พร้อมร่วมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” นำเสนอแพคเกจห้องพักโรงแรมลด 50% ทั้งเครือ ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เผยแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ภายใต้ “AWC[…]

Read more