สมาคมสถาปนิกสยามฯ ระดมความคิดแบบบูรณาการ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง ” รื้อวิธีคิดรับเศรษฐกิจยุคใหม่

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ระดมความคิดแบบบูรณาการ  “ปรับบ้าน ปรุงเมือง ” รื้อวิธีคิดรับเศรษฐกิจยุคใหม่        สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดดินเนอร์ทอล์ค  “ปรับบ้าน ปรุงเมือง … Redefined Habitat” ระดมความคิดมองไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าล้อยุทธศาสตร์ชาติ เผยถึงเวลามองแบบบูรณาการ เปิดทางเอกชนพัฒนาควบคู่ ชี้ผังเมืองเก่าล้าสมัย แนะปรับวิธีคิดคนเป็นศูนย์กลางออกแบบเมือง ปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่  พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรายได้น้อยมีพื้นที่ในเมือง      […]

Read more

กฎหมายอีอีซีเปิดช่อง ให้สิทธิต่างชาติถือครอง”ที่ดิน-คอนโด” 100%

กฎหมายอีอีซีเปิดช่อง ให้สิทธิต่างชาติถือครอง”ที่ดิน-คอนโด” 100% ยุคนี้ถือเป็นเวลาที่ต้องมีการปรับบ้านปรุงเมือง (Redefined Habitat) จึงเหมาะสมกับการสร้างบ้านแปลงเมือง เพราะเมืองไทยกำลังเดินสู่การปฏิรูปประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูประถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด”ปรับบ้าน ปรุงเมือง” เสริมแก่งผู้ประกอบการ[…]

Read more