Airbnb จับมือ กรมอนามัย สร้างมาตรฐานชั้นนำด้านความสะอาด สำหรับที่พักโฮมแชริ่งในประเทศไทย

Airbnb จับมือ กรมอนามัย สร้างมาตรฐานชั้นนำด้านความสะอาด สำหรับที่พักโฮมแชริ่งในประเทศไทย Airbnb เปิดตัวข้อปฏิบัติใหม่เพื่อป้องกันโควิด-19 ครอบคลุมทั้งเจ้าของที่พักและนักเดินทาง ล่าสุดจับมือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาสร้างความเข้าใจและสร้างมาตรฐานชั้นนำด้านความสะอาดสำหรับที่พักในประเทศไทย โดยเจ้าของที่พักสามารถลงทะเบียนที่พักเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมแนวปฏิบัติตามความสะอาดใหม่ พร้อมรับคู่มือและแหล่งข้อมูลภาษาไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Airbnb เดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลและชุมชนเจ้าของที่พักรุกฟื้นการท่องเที่ยวไทย โดยล่าสุดได้ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับป้องกันโควิด-19 ใหม่ ซึ่งขอความร่วมมือให้นักเดินทางและเจ้าของที่พักสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะระหว่างบุคคล รวมทั้งให้เจ้าของที่พักและทีมงานทำความสะอาดปฏิบัติตาม[…]

Read more