PropDNA Review : ‘น่าน’ สโลว์ไลฟ์..จนได้เรื่อง

เมื่อพูดถึง ‘จังหวัดน่าน’.. หลายคนจะนึกถึงความสโลว์ไลฟ์ เมืองที่เวลาเดินช้า..ใครมาก็หลงรัก ..มีเขา มีนา และมีเรา..แต่อีกมุมจังหวัดน่าน โดดเด่นในเรื่องของทำเล เพราะตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ดินในจังหวัดน่านไม่ได้ขึ้นแบบสโลว์ไลฟ์ ตามวิถีเมือง ดูได้จากราคาประเมินที่ดิน ปี 2555-2558 เทียบกับ ปี 2559-2562 ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย[…]

Read more