5 เหตุผลที่ต้องไปงาน SCG HOME & Living Fair

5 เหตุผลที่ต้องไปงาน SCG HOME & Living Fair   กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายภายใน “บ้าน” ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนบ้านเป็นออฟฟิศ ได้ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น จุดประกายให้หลายคนวางแพลนที่จะตกแต่งบ้านใหม่ สร้างบรรยากาศให้การอยู่บ้านรื่นรมย์ขึ้น หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุค New[…]

Read more