5 เรื่องต้องรู้! หากปรับบ้านเพื่อวัยเก๋า

 5 เรื่องต้องรู้! หากปรับบ้านเพื่อวัยเก๋า   เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ หลายสิ่งหลายอย่างจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง “บ้าน” ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของคนหลากหลายวัย เพื่อให้ทุกคนในบ้านได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย ใครที่กำลังเจอปัญหามืดแปดด้าน ไม่รู้จะออกแบบปรับปรับบ้านอย่างไรให้เหมาะสม มี 5 เรื่องต้องรู้ หากปรับบ้านเพื่อวัยเก๋า หรือกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นหลักไปที่ “ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี” มาฝากกัน[…]

Read more