HBA เปิดฉากงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” ตอกย้ำผู้นำมหกรรมขับเคลื่อน “ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-เศรษฐกิจไทย” ส่งท้ายปี

HBA เปิดฉากงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” ตอกย้ำผู้นำมหกรรมขับเคลื่อน “ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-เศรษฐกิจไทย” ส่งท้ายปี   สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดฉากงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” อย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี[…]

Read more