แสนสิริจองซื้อ “โมเดอร์นา” 5,000 โดส เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ให้พนักงาน คาดฉีดปลายปีนี้ เชื่อมั่นวัคซีน mRNA ลดความเสี่ยงจากไวรัสโควิดกลายพันธุ์ “เดลตา-เบตา-อัลฟา” ได้เพื่อลูกค้า-โครงการแสนสิริปลอดภัย และองค์กรเดินหน้าเต็มสปีด

แสนสิริจองซื้อ “โมเดอร์นา” 5,000 โดส เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ให้พนักงาน คาดฉีดปลายปีนี้ เชื่อมั่นวัคซีน mRNA ลดความเสี่ยงจากไวรัสโควิดกลายพันธุ์ “เดลตา-เบตา-อัลฟา” ได้ เพื่อลูกค้า-โครงการแสนสิริปลอดภัย และองค์กรเดินหน้าเต็มสปีด   แสนสิริประกาศจองซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” 5,000 โดส[…]

Read more