SIRI ออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจไตรมาส 4 หลังทำผลงาน 10 เดือน ยอดโอนพุ่ง จนประกาศปรับเป้าโอนใหม่เป็น 43,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน

SIRI ออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจไตรมาส 4 หลังทำผลงาน 10 เดือน ยอดโอนพุ่ง จนประกาศปรับเป้าโอนใหม่เป็น 43,000 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ[…]

Read more