“โฮมโปร” ร่วมสู้สถานการณ์ โควิด 19 ส่งมอบอุปกรณ์ และของใช้ให้กับ “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ”

“โฮมโปร” ร่วมสู้สถานการณ์ โควิด 19 ส่งมอบอุปกรณ์ และของใช้ให้กับ “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ” แม้ “สถานีกลางบางซื่อ” จะถูกยกระดับให้เป็นอีกหนึ่งด่านหน้าสำคัญ ในการรับมือโรคระบาดโควิด-19 ด้วยการจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนแบบออนไซต์ หรือ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” ขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนี้ขาดไป คงจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รอเข้ามาเสริม เพื่อทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็วที่สุด[…]

Read more