“โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน” มอบเงินสมทบกองทุนรวม 1 ลบ. สนับสนุน “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง”

“โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน” มอบเงินสมทบกองทุนรวม 1 ลบ. สนับสนุน “ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง” นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน[…]

Read more