“แสนสิริ” มอบรถตรวจโควิด-19 แก่กระทรวงสาธารณสุข

“แสนสิริ” มอบรถตรวจโควิด-19 แก่กระทรวงสาธารณสุข   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอภิชาติ จูตระกูล (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการตรวจโควิด-19 เชิงรุกเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย  มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยหรือรถตรวจโควิด-19  แก่กระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายอนุทิน[…]

Read more