เอสซี แอสเสท ส่งแพลตฟอร์มล้ำ ‘RueJai Club’ (รู้ใจคลับ) ช่วยเรื่องบ้าน จัดการเรื่องชีวิต เล็งสร้าง New S-curve รับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่ (Next Normal)

เอสซี แอสเสท ส่งแพลตฟอร์มล้ำ ‘RueJai Club’ (รู้ใจคลับ) ช่วยเรื่องบ้าน จัดการเรื่องชีวิต เล็งสร้าง New S-curve  รับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่ (Next Normal) เป็นอีกหนึ่งนักพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สำหรับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น[…]

Read more