Terra BKK ชี้ อสังหาฯไทยปีนี้อยู่ในช่วงขาลง และเตรียมรับสังคมสูงวัย ความเสี่ยงใหม่ในปี 63 แนะรัฐฯเร่งหามาตรการช่วยสนับสนุนคนไทยให้มีบ้านหลังแรก พร้อมแนวทางกระตุ้นกำลังซื้อต่างชาติ

Terra BKK ชี้ อสังหาฯไทยปีนี้อยู่ในช่วงขาลง และเตรียมรับสังคมสูงวัย ความเสี่ยงใหม่ในปี 63 แนะรัฐฯเร่งหามาตรการช่วยสนับสนุนคนไทยให้มีบ้านหลังแรก พร้อมแนวทางกระตุ้นกำลังซื้อต่างชาติ นางสาวสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (เว็ปไซต์ TerraBKK.com)[…]

Read more