“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน คุณธีริศรา พวงประโคน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิลสเคป จำกัด ในเครือ บริษัท เมเจอร์  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2564 ในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564[…]

Read more