ออริจิ้น ลุย 2 แบรนด์ใหม่ “ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์” และ “บริกซ์ตัน” ส่งห้อง Duo Space และคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ บุกตลาดช่วง WFH

ออริจิ้น ลุย 2 แบรนด์ใหม่ “ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์” และ “บริกซ์ตัน” ส่งห้อง Duo Space และคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ บุกตลาดช่วง WFH   “ออริจิ้น” เร่งเครื่อง NEXT[…]

Read more