พฤกษาคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำองค์กรแห่งความใส่ใจ

 พฤกษาคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำองค์กรแห่งความใส่ใจ พฤกษามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน  หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5[…]

Read more