SIRI PLACE Art Village นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตผ่านไอเดียศิลปะกับโครงการ สิริ เพลส ทาวน์โฮมเพื่อคนรุ่นใหม่

SIRI PLACE Art Village นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตผ่านไอเดียศิลปะกับโครงการ สิริ เพลส ทาวน์โฮมเพื่อคนรุ่นใหม่ ขยับศิลปะให้เข้ามาใกล้การใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ผ่านมุมมองของการออกแบบพร้อมทำลายกฎเกณฑ์ของกำแพงแห่งการอยู่อาศัยแบบเดิมๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เรื่อยไปจนถึง touch point อื่นๆของการอยู่อาศัย เช่น ผนังบ้าน, กำแพงโครงการ, ประตูทางเข้า ตลอดจน signage[…]

Read more