แสนสิริและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จับมือตอกย้ำความเชื่อมั่นและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง สนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ “สิริ เพลส พัฒนาการ”

แสนสิริและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จับมือตอกย้ำความเชื่อมั่นและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง สนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ “สิริ เพลส พัฒนาการ”  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) ตอกย้ำความเชื่อมั่นและพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งร่วมกัน โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนทางการเงิน วงเงินรวม 500 ล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงการใหม่[…]

Read more