เจาะลึก “ร่างผังเมืองใหม่จังหวัดนนทบุรี” กระตุ้นผู้ประกอบการอสังหาฯ ปรับตัวรับมือ ข้อกำหนดไม่เอื้อ

          จากการปรับปรุงผังเมืองนนทบุรีครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นฉบับบใหม่ (ฉบับปิดประกาศ 90 วัน) โดยจะสิ้นสุดการร้องในวันที่ 16 ม.ค.2561 รวมผัง 6.2 แสนตารางกิโลเมตร  โดยการจัดโซนนิ่ง ยังคงมีลักษณะที่โซนสอดคล้องไปกับผังเมืองฉบับเดิม และมีการเพิ่มเติมเรื่องความหนาแน่นของเมืองในบริเวณแนวรถไฟฟ้า[…]

Read more