The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโครงการ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2’ และทรงปั่นนำขบวนจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสมุทรปราการ และพระราชทานโล่เกียรติคุณให้กับ[…]

Read more