RISE ร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำ จัด RISE. AI Demo Day แสดงผลงาน 30 สตาร์ทอัพระดับโลก ตอบโจทย์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กร

RISE ร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำ จัด RISE. AI Demo Day แสดงผลงาน 30 สตาร์ทอัพระดับโลก ตอบโจทย์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กร RISE– Regional Corporate Innovation Powerhouse สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ บริษัท[…]

Read more