“บ้านร่วมทางฝัน” CSR พันธกิจหลัก ส่งต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ – ปันเวลาส่วนที่เหลือเพื่อสังคม

 “บ้านร่วมทางฝัน” CSR พันธกิจหลัก ส่งต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ – ปันเวลาส่วนที่เหลือเพื่อสังคม ปันเวลาการทำงาน แบ่งเวลาการบริหาร เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม มูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน โดยบมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานใหญ่มอบเงิน 70 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อสร้างห้อง ICU และห้องปลอดเชื้อรองรับผู้ป่วยโควิด-19และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมลงนามสนับสนุนโครงการบ้านร่วมทางฝัน[…]

Read more