“SENA” ลงนามแต่งตั้ง “SYNTEC” รับเหมาก่อสร้างหลักโครงการ “นิช โมโน แจ้งวัฒนะ”

“SENA” ลงนามแต่งตั้ง “SYNTEC” รับเหมาก่อสร้างหลักโครงการ “นิช โมโน แจ้งวัฒนะ” ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการ “นิช โมโน แจ้งวัฒนะ” มูลค่าโครงการรวม[…]

Read more