Home Buyers Expo 2019 พลิกมิติ “มหกรรมที่อยู่อาศัย” ชู “Digital Solution” สร้างกระบวนการเชื่อมผู้ประกอบการ-ผู้บริโภค ทุกขั้นตอนซื้อขาย

Home Buyers Expo 2019  พลิกมิติ “มหกรรมที่อยู่อาศัย” ชู “Digital Solution” สร้างกระบวนการเชื่อมผู้ประกอบการ–ผู้บริโภค ทุกขั้นตอนซื้อขาย  พฤติกรรมคนซื้อบ้านเปลี่ยน  “Home Buyers Expo 2019 มหกรรมบ้าน–คอนโด” ชู“ดิจิทัล โซลูชั่น” เชื่อมโยงเจ้าของโครงการและผู้บริโภคทุกขั้นตอนซื้อขาย พัฒนา[…]

Read more