“ORI” ผนึกยักษ์ใหญ่ก่อสร้างและอสังหาฯ เกาหลี “GS E&C” ร่วมทุนพัฒนาคอนโด 2 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 4,200 ล้าน”

“ORI” ผนึกยักษ์ใหญ่ก่อสร้างและอสังหาฯ เกาหลี “GS E&C” ร่วมทุนพัฒนาคอนโด 2 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 4,200 ล้าน” “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เดินหน้ากลยุทธ์ “Open Platform” จับมือพันธมิตรใหม่สัญชาติเกาหลี “จีเอส อีแอนด์ซี” ยักษ์ใหญ่ด้านก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกของเกาหลี[…]

Read more