“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ส่งสัญญาณบวก เผยครึ่งปีหลังโตแรง

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ส่งสัญญาณบวก เผยครึ่งปีหลังโตแรง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) หรือ FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร มั่นใจผลประกอบการปีนี้ผ่านฉลุย รายได้ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ เดินหน้าควบรวม โกลเด้นแลนด์ พร้อมเผยบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,620,600 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยได้รับเงินเพิ่มทุนกว่า 3.2 พันล้านบาท

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เปิดเผยว่า  “บริษัทพร้อมเข้าทำการขายสินทรัพย์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้ากองทรัสต์ FTREIT ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขายสินทรัพย์ชุดใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ 14 โรงงาน เป็น 6 คลังสินค้าในพื้นที่ EEC รวมเกือบ30,000 ตารางเมตร ขนาดรายการประมาณ 637 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ได้ภายในปีงบประมาณนี้ และจะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง”

ดีมานด์ด้านคลังสินค้าประเภทสร้างตามความต้องการ หรือ Build-to-Suit ยังคงมีลูกค้าขนาดใหญ่จำนวนมากให้ความสนใจและพร้อมให้บริษัทเป็นผู้พัฒนา โดยคาดว่าในปีนี้ บริษัทจะสามารถสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ที่ 120,000 ตารางเมตรเมื่อต้นปี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมมูลค่า 3.2 พันล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทได้รับความสำเร็จจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยเงินทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วน Free Float และเสริมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,016,762,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ด้านความคืบหน้าในเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) นั้น บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือครองทั้งหมดใน GOLD เป็นจำนวนประมาณ 39.28% ให้แก่ FPT ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD จะสิ้นสุดในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

นายโสภณ ราชรักษา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “การรวมธุรกิจกับ GOLD ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทในการต่อยอดธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร นอกจากนี้บริษัทยังมองหาโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น”

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ “FPT” ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มี 4 ธุรกิจภายใต้การดำเนินงานดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย