กฟน. แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS

กฟน. แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และมีประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงขอความร่วมมือให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ออกมาอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว ทางโครงการฯจะแจ้งให้ทราบต่อไปเเละขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อรับฟังการสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS ของโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งอาคารสมัครเข้าร่วมการประเมิน MEA ENERGY AWARDS สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการประเมินฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล meaaward@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222

MEA ENERGY AWARDS เปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดคู่มือประเมินอาคาร (ต้นฉบับ) ได้ที่ QR code:

ติดต่อโครงการได้ที่
Email: meaaward@gmail.com
Line OA : @meaenergyawards
www.meaenergyawards.info
www.facebook.com/MEAAward