XSpring AM ร่วมกับ DIPROM ถ่ายทอดความรู้ด้านการระดมทุน ในงานจับคู่ / เจรจาธุรกิจ

XSpring AM ร่วมกับ DIPROM ถ่ายทอดความรู้ด้านการระดมทุน ในงานจับคู่ / เจรจาธุรกิจ
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ XSpring AM โดย นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับของที่ระลึกจาก ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ในโอกาสได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “เปิดมุมมองการระดมทุนไทย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกยังโคม่า” ในงานการจับคู่ / เจรจาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ (Business Matching) ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ (DIPROM Capital Market) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนผ่านตลาดทุน ทั้งหุ้นจดทะเบียนเป็นครั้งแรก (IPO) ตราสารหนี้ และผ่านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งแรก (ICO) สู่การเติบโตทางธุรกิจได้ในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยงานนี้จัดขึ้นที่ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม เมื่อเร็วๆนี้