TOA สมทบทุน 10 ล้านบาท ก่อตั้ง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต

TOA สมทบทุน 10 ล้านบาท ก่อตั้ง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA  ร่วมมอบเงิน 10 ล้านบาทสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคต แหล่งวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศ และให้ความไว้วางใจ เลือกใช้สี TOA Organic Care สีทาภายในเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากรการแพทย์และผู้ใช้บริการ

แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมาก แต่ในขณะเดียวกันการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและทันสมัยยังมีข้อจำกัด อีกทั้งโรงพยาบาลในไทยต้องพึ่งพานวัตกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ความหนาแน่นของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งพบว่าเมื่อเกิดเหตุวิกฤตบุคลากรและนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยยังมีไม่เพียงพอ  จึงเป็นที่มาของโครงการก่อตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) : King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อให้เป็นแหล่งวิจัยพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศ ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 ด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท จากการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงคนไทยผู้มีน้ำใจ

ในการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยที่จะสร้างศูนย์การแพทย์ที่มีนวัตกรรมทันสมัยนี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารอย่างต่อเนื่อง และได้มอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลฯ เพื่อส่งเสริมการเป็นสถานพยาบาลที่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ทันสมัย 

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TOA ยินดีสนับสนุนการก่อตั้ง ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์คุณภาพที่พร้อมให้บริการเชิงรุกในการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมทางการแพทย์รองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต ซึ่งภารกิจเพื่อสังคมไทยเช่นนี้เป็นสิ่งที่ TOA ให้ความสำคัญมาตลอด ขณะเดียวกันแนวทางของการก่อตั้งโรงพยาบาล ของ สจล. เป็นแนวทางเดียวกับTOA นั่นคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อประเทศ ลดการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยให้กับประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาว 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งเมื่อเทียบกับการสร้างโรงพยาบาลแบบเดิมถือว่าไม่ใหญ่  แต่ยืนยันว่ามีเป้าหมายที่จะให้บริการผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ด้วยการเน้นการนำเทคโนโลยี เอไอ (AI) ไอโอที (IoT) รวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ อาทิ การรองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) เครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉิน เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ตู้เก็บเชื้อระบบความดันลบ ระบบ AI ตรวจโควิดกลายพันธุ์ ฯลฯ และล่าสุด นักวิจัย สจล. ได้พัฒนา ‘เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow’ ที่มาพร้อมระบบควบคุมและมอนิเตอร์อาการของผู้ป่วยโควิดได้แบบทางไกล ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะให้มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าเทคโนโลยีต่างประเทศ แต่มีราคานำเข้าที่ถูกกว่า 3-4 เท่า และที่ผ่านมา สจล. ได้ผลิตเครื่องดังกล่าว จำนวนกว่า 2,000 เครื่อง และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขประเทศรวมกว่า 400 แห่ง

“ต้องขอบคุณบริษัท TOA ที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ เช่นเดียวกับคนไทยท่านอื่นๆ เรามีความตั้งใจที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งอนาคตที่มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งสามารถผลิตได้ด้วยคนไทย ลดการนำเข้า นำไปสู่การเข้าถึงคนไทยให้มากที่สุด เพื่อการวินิจฉัยรักษา รวมไปถึงการพยากรณ์โรคเพื่อนำไปสู่การป้องกันดูแลสุขภาพในระยะยาวได้”

  • สี TOA Organic Care นวัตกรรมสีที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไว้วางใจ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่ใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งผลิตในประเทศไทย เป็นสถานพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ครบวงจร ซึ่งในการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น  มูลนิธิฯ ได้เน้นการใช้วัสดุแห่งอนาคตที่ประหยัดพลังงาน คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโอกาสนี้โรงพยาบาลได้วางใจในการใช้สี TOA Organic Care สีทาภายในที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Bio-Based รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก USDA สหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของสี TOA Organic Care คือนวัตกรรมใหม่ของสีที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย กลิ่นอ่อน มีสารระเหย VOCs ในอัตรา 0% ซึ่งไร้สารก่อภูมิแพ้ตามมาตรฐาน Sensitive Choice ออสเตรเลีย ช่วยลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศด้วยเทคโนโลยี Air Detoxify ผ่านมาตรฐาน LEED V4.1 USA และมาตรฐานอาคารสีเขียว จึงปลอดภัยต่อทุกชีวิตในบ้านและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการใส่ใจเรื่องสุขภาพในทุกๆมิติซึ่งเป็นเทรนด์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วหลังโควิด-19

TOA Organic Care จะเป็นนวัตกรรมสี ที่ถูกใช้กับโรงพยาบาลที่จะเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศไทย และที่ผ่านมา TOA ได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคมาตลอด อาทิ การเป็นสีรายแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีสีที่ปราศจากสารโลหะหนัก สารปรอท และสารตะกั่ว ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน หรือการเป็นสีทาอาคารรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เทคโนโลยีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ SuperShield หรือการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องผสมสีอัตโนมัติเข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งเปลี่ยนโฉมวงการค้าปลีกสีในประเทศไทยมาถึงปัจจุบัน โดยTOA จะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่

1.ด้านคุณภาพการใช้งานที่ต้องดีกว่า ทนทานกว่า คุ้มค่ากว่า เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค

2.ตอบโจทย์ปัญหาการใช้งาน (Pain point) ของบ้าน การก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

3.พัฒนาสินค้าที่มีอยู่และสินค้าใหม่ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและความยั่งยืนต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดคือแนวทางอันเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนความยั่งยืนของ TOA ที่มีต่อผู้บริโภคและโลกใบนี้ไปพร้อมๆกัน ซึ่งจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของ TOA นี้ จะช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลแห่งอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยต่อไป