SYS ส่งมอบเตียงกระดาษให้โรงพยาบาลสนาม รวม 14 แห่ง บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

SYS ส่งมอบเตียงกระดาษให้โรงพยาบาลสนาม รวม 14 แห่ง
บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี เดินหน้าให้ความช่วยเหลือทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการใช้เตียงจำนวนมาก  SYS จึงได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือส่งมอบเตียงให้กับ 14 หน่วยงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว SYS เข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเตียงกระดาษ สำหรับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี 200 เตียง, สมุทรปราการ 370 เตียง, สุรินทร์ 130 เตียง, อุบลราชธานี 100 เตียง, จันทบุรี 100 เตียง, อยุธยา 100 เตียง และ อุตรดิตถ์ 100 เตียง รวมส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 1,100 เตียง

ทั้งนี้ SYS ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ความเดือดร้อนช่วงโควิด 19 และขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน