SPALI แรงไม่หยุด!! ปี 2565 สร้างปรากฎการณ์ New High ครั้งใหญ่ กวาดรายได้ – กำไรพุ่งทะยานต่อเนื่อง

SPALI แรงไม่หยุด!! ปี 2565 สร้างปรากฎการณ์ New High ครั้งใหญ่
กวาดรายได้ – กำไรพุ่งทะยานต่อเนื่อง

 

  • SPALI การันตีผลงานปี 2565 แข็งแกร่งต่อเนื่อง ทุบสถิติกวาดรายได้ – กำไร เกินเป้าที่ตั้งไว้
  • สร้าง New Record ครั้งใหญ่ เติบโตแบบก้าวกระโดด โกยรายได้รวมสูงถึง 35,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% และกำไรสุทธิ 8,173 ล้านบาท โตกว่า 16%
  • ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 อัตราหุ้นละ 45 บาท

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2565 ของบริษัทฯ สามารถทำผลงานได้เติบโตดีอย่างมาก ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้ โดยสามารถสร้างสถิติใหม่ New High ให้กับบริษัทฯ อีกครั้ง ทั้งรายได้ กำไร และยอดโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากเคยทำสถิติรายได้และกำไรสูงสุดไปแล้วในปี 2564  โดยในปี 2565 เติบโตมาจากการฟื้นตัวจากความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย  และการสนับสนุนของมาตรการของภาครัฐและสถาบันการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของลูกค้า รวมทั้งแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในกลุ่มสินค้าแนวราบและคอนโดมิเนียมเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

บริษัทฯ ยังสร้างปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จ New High ครั้งใหญ่อีกครั้ง ทุบสถิติรายได้ – กำไร พุ่งต่อเนื่อง สามารถกวาดรายได้รวมเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงถึง 35,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2564 เกินเป้าหมายที่วางไว้ 29,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ 34,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2564 แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 54% และคอนโดมิเนียม 46 %  และสร้างผลกำไรสุทธิ 8,173 ล้านบาท โตกว่า 16% ส่งผลให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับเพียง 49%

อีกทั้งบริษัทฯ ยังกวาดยอดขายโครงการใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม โตสวนกระแสโกยยอดรวม 32,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากปี 2564 ที่อยู่ที่ 24,069 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่และสร้างเสร็จพร้อมอยู่ 10,495 ล้านบาท คิดเป็น 82% และยอดขายสินค้าแนวราบในกลุ่มสินค้าแนวราบ 21,938 ล้านบาท คิดเป็น 20% เติบโต 116% ทะลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 28,000 ล้านบาท

จากการเติบโตของยอดรายได้และกำไรดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 8 พ.ค. 2566 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พ.ค. 2566

จากความสำเร็จในปี 2565 ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งขององค์กรกับความพร้อมที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างปรากฏการณ์ New High ของบริษัทฯ อีกครั้ง