SMART ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

SMART ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

รพ.ชลบุรี นางสาววรรวิษา งิ้วลาย  เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทน นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “SMART บล็อคเย็น ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ไวรัสโควิด-19” มอบชุดของใช้ประจำวัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ทิชชู่และยาสระผม ให้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 120 ชุด โดยมี นางสาวระเบียบ พงษ์พานิช (กลาง) พยาบาลวิชาชีพ กรรมการจัดหารายได้ โรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับมอบ โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสำนึกถึงคุณแผ่นดิน และเป็นจิตอาสา ช่วยปกป้องสังคมและป้องกันอันตรายบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้