SMART รับฉลากการันตีคอนกรีตมวลเบา ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงาน

SMART รับฉลากการันตีคอนกรีตมวลเบา ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงาน

นายรังสี ทีปกรสุขเกษม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา G2 และ G4 จากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใน“โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบสามารถกันความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคารได้ดีเยี่ยม ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้