ชนินทร์ สิริสันต์ CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (CHANINTR) (2)