SABUY โชว์เหนือ เปิดธุรกิจร่วมลงทุน 3 พาร์เนอร์มุ่งหน้าสู่ SABUYVERSE Beyond the Cloud ต่อยอดธุรกิจ SMART Business Solutions สร้างทางเลือกสู่ SME ไทย

SABUY โชว์เหนือ เปิดธุรกิจร่วมลงทุน 3 พาร์เนอร์มุ่งหน้าสู่ SABUYVERSE Beyond the Cloud
ต่อยอดธุรกิจ SMART Business Solutions สร้างทางเลือกสู่ SME ไทย
 

            SABUY โชว์เหนือ เปิดธุรกิจต่อยอด 2 SMARTs 1 Cloud Infrastructure เพื่อเติมเต็ม ecosystem ในกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY มุ่งหน้าสู่การเป็น Total SMART Business Solutions พร้อมเปิดตัวผู้บริหารใหม่ เสริมทัพกลุ่มสบาย จัดตั้ง SABUY Infrastructure เพื่อขับเคลื่อนระบบ Cloud ตั้งเป้าเป็นทางเลือกและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับ SME คนไทย ด้วยระบบเทคโนโลยีจาก SABUY 

            นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการร่วมลงทุนในแต่ละธุรกิจว่า “SABUY ได้มีการประกาศเข้าร่วมลงทุนใน 3 ธุรกิจที่เป็นการเสริมศักยภาพของ 7 SMART ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระบบให้สามารถรองรับ Total SMART Business Solutions ได้อย่างครบวงจร

  1. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท myHR Corporation Limited เพื่อร่วมให้บริการระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และคู่ค้า อีกทั้ง รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้าง Ecosystem และ วิสัยทัศน์ด้าน 7 สะดวก และ 7 SMART ทั้ง SMART factory, SMART office, POS solution, SABUY money ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้พนักงานในระบบสามารถเข้าถึงบริการในด้าน Pay-roll lending, Financial inclusion, และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย
  2. การลงทุนในบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด หรือ BPARK ผู้นำด้านระบบจัดการ ที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะ ซึ่งธุรกิจนี้จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ธุรกิจ 7 SMART ให้ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่ม touchpoint และเสริมให้ SABUY ecosystem ครบถ้วนยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ระบบ BPARK ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะ มอลล์ กรุ๊ป โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาลชั้นนำ เป็นต้น

นอกจากทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทาง SABUY ยังมีการลงทุนในบริษัทซึ่งพัฒนา และให้บริการระบบ Cloud อีกด้วย ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มธุรกิจใหม่ในเครือ SABUY  แต่ยังเป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับธุรกิจ SME ที่สนใจในการใช้บริการของกลุ่ม SABUY ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์ทางด้านระบบคลาวด์และเทคโนโลยี อย่าง ดร.นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด โดยจะเข้ามาดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการ 7 สะดวก และ 7 SMART ในการสนับสนุนการให้บริการ 7 SMART ด้วยเช่นกัน”

ดร.นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ได้กล่าวเพิ่มเติมในการเข้ามาร่วมเสริมทัพและเป็นผู้บริหารในบริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ในครั้งนี้ ว่า “ต้องขอขอบคุณทางทีมผู้บริหาร SABUY ที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกลุ่ม SABUY ที่มีอัตราการเติบโตและมีทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและชัดเจน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่น่าสนใจมาก และสำหรับบทบาทของ SABUY Infrastructure จะทำหน้าที่ดูแลและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  (IT Infrastructure) เช่น Data Center Services และ Cloud Services พร้อมทั้งเตรียมนำมาผนวกกับ Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและการให้บริการต่างๆ ของกลุ่ม SABUY ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาและให้บริการทางด้าน IT Infrastructure เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล ระบบ Cloud เป็นต้น ให้แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร คู่ค้า และรวมถึงเปิดโอกาสให้ SME ไทยกว่า 300,000 ราย ได้เข้าถึงบริการดังกล่าวนี้ได้เช่นเดียวกัน” ดร.นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต กล่าวทิ้งท้าย