2 คุณชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซุปเปอร์เทรดเดอร์ อินฟินิต