FPCAMT มั่นใจเติบโตตามแผนกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ พร้อมรักษาอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ด้วยทริสเรตติ้งระดับ A-

FPCAMT มั่นใจเติบโตตามแผนกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ พร้อมรักษาอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้
ด้วยทริสเรตติ้งระดับ A-

กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  (“FPCAMT”) หนึ่งในธุรกิจภายใต้กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย หรือ “FPT” ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน และสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Synergy) ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท FPCAMT มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจันทราภรณ์  จัน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ต่อจาก นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล ซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FIRM”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้น

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ทีมงานที่มีประสบการณ์ของ FPCAMT ดิฉันมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ด้านบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยจะให้ความสำคัญกับการรักษาอัตราเช่าของพอร์ตโฟลิโอสำนักงานชั้นนำของเราให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม พร้อมมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จะยังยึดถือแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนบริหารจัดการสินทรัพย์ของกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป”

นางสาวจันทราภรณ์ ได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งกองทรัสต์ ด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน อีกทั้งยังมีความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี มามากกว่า 15 ปี โดยตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทรัสต์ได้ดูแลบริหารจัดการกองทรัสต์ อย่างมุ่งมั่น  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย แม้ต้องเผชิญกับการความท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน FPCAMT บริหารพอร์ตโฟลิโอของ GVREIT ซึ่งประกอบด้วยโครงการเชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ โดยมีพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 167,872 ตารางเมตร หรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจัดการกว่า 12,200 ล้านบาท  และมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 95 โดยล่าสุดนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ เครดิตเรตติ้งที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable Outlook)