EEC Academy เสนอ กทม. ผนึกทุกภาคส่วนทำ ECO District Sandbox ดึงสองศูนย์วิจัยเครือ MQDC นำนวัตกรรมเข้าร่วม เตรียมโชว์เคสที่งาน Nova BUILD EXPO 2023

EEC Academy เสนอ กทม. ผนึกทุกภาคส่วนทำ ECO District Sandbox
ดึงสองศูนย์วิจัยเครือ MQDC นำนวัตกรรมเข้าร่วม
เตรียมโชว์เคสที่งาน Nova BUILD EXPO 2023

21เมษายน 2566, กรุงเทพฯ – อีอีซี อะคาเดมี่ (EEC Academy) เสนอ กรุงเทพมหานคร ทำโปรเจกต์ความร่วมมือกับ 4 ภาคส่วน รัฐ เอกชน นักวิชาการและภาคประชาชน ทดลองนำนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบ Sandbox เริ่มที่ย่านสุขุมวิทใต้ และ ดิ เอ็มดิสทริค เป็นที่แรก โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ ผลงานจากศูนย์วิจัยต่างๆ ภายใต้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) อย่างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา (FutureTales Lab by MQDC) เป็นต้น รวมถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ (OKMD) มาใช้ออกแบบและพัฒนาย่านทดลองดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้คอนเซ็ปต์ของการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่เฉพาะ (Eco District Sandbox)

ความคิดริเริ่มดังกล่าวเกิดขึ้นจากการระดมแนวคิดในเสวนาพิเศษ “Why the city needs ESI Thinking Power? ทําไมสังคมเมืองถึงต้องการพลังความคิด ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต?” ณ งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Nova BUILD EXPO 2023 นำโดย ดร. เกชา ธีระโกเมน ผู้อำนวยการ EEC Academy และประธานกรรมการบริหาร EEC Engineering Network  ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์ RISC by MQDC จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ในช่วงเสวนาพิเศษ ดร.เกชา เสนอให้ร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาคส่วนจัดทำโครงการ Eco District Sandbox เพื่อเป็นสนามทดลองนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม มาพัฒนาขึ้นเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง พร้อมให้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่ง ดร.ชัชชาติ ตอบรับเป็นเจ้าภาพในการประสาน ทุกฝ่าย ให้มาหารือกันต่อไป เพื่อเริ่มลงมือทำแผน sandbox ให้เกิดขึ้นจริงทันที

โดยย่านที่จะเริ่มดำเนินการดังกล่าว ได้แก่ ย่านสุขุมวิทใต้ ซึ่งเป็นย่านที่ทางกทม. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดให้เป็นย่านนวัตกรรม (Innovation District) ตามนโยบายพัฒนาเมืองของกทม. ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และ MQDC ซึ่งมีโครงการที่ชูนวัตกรรมเป็นหลักในพื้นที่หลายโครงการ อาทิ โครงการคลาวด์ อีเลฟเว่น (Cloud 11) โครงการ 101 True Digital Park และ โครงการ True Digital Park I และ II และอีกโลเคชั่นที่กำหนดเป็น Sandbox แรกของความร่วมมือนี้คือ ดิ เอ็มดิสทริค ซึ่งเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้า Emquartier และ Emporium เนื่องจากทั้งสองย่าน ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมเข้าร่วม Sandbox ทันที

โครงการ Sandbox นี้จะเน้นแก้ไขปัญหาใหญ่ 6 เรื่อง ได้แก่ การใช้พลังงานอาคารสะอาด (Green Energy) การกำจัดฝุ่นขนาดเล็กหรือ PM 2.5 การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ การควบคุมน้ำท่วม การบำบัดน้ำเสีย และการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ซึ่งการชูประเด็นเหล่านี้ เพื่อวางแนวทางไปสู่การทะลายข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้วย Green Regulations เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรม มาปฏิบัติได้จริง และนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยคาร์บอนได้

ด้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC by MQDC กล่าวว่า “โครงการ sandbox ดังกล่าวนี้สามารถทำได้ทันที โดย RISC by MQDC เอง พร้อมที่จะสนับสนุนโดยการอนุเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นตาม ปรัชญาของ MQDC อย่าง For All Well-Being”

รศ.ดร.สิงห์ กล่าวว่า ทาง RISC by MQDC มีกลุ่มงานวิจัยที่พร้อมใช้ทันที ไม่ว่าจะเป็น 5 Research Hubs for Well-being ซึ่งประกอบไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ (Plants & Biodiversity) คุณภาพอากาศ (Air Quality) ศาสตร์แห่งความสุขเชิงวิทยาศาสตร์ (Happiness Science) วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources) ศาสตร์ความพร้อมรับมือ (Resilience) รวมถึง งานวิจัยที่จำเป็นอื่น ๆ อีกมากมาย เนื่องจาก MQDC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ RISC ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตลอด 30 ปีที่ก่อตั้งมา จึงทำให้ศูนย์วิจัยต่าง ๆภายใต้ MQDC รวมทั้ง RISC มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากมายที่คิดค้นขึ้นมาใช้งานจริงในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่แล้ว

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC เผยว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้น จากวิกฤติ ในวันนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นวิกฤติ เป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไป

ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยโดย FutureTales Lab by MQDC เกี่ยวกับสภาวะเมืองใหญ่ และการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองในอนาคต พบว่าโอกาสที่เมืองใหญ่อย่าง กรุงเทพมหานคร จะประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ ที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างหนักหน่วงมีสูงมาก หากปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อยมลพิษ การจัดผังเมือง การใช้ทรัพยากรต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ในขณะนี้ FutureTales Lab by MQDC ได้ร่วมมือในการพัฒนาโปรเจ็กต์ฮับ ข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือ ‘Urban Hazard Studio’ กับ ทาง ESRI Thailand ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย มีเป้าหมายในการนำข้อมูลมา วิเคราะห์ ประเมิน และเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนและสังคมเกิดความตระหนักรู้และ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในอนาคตของประเทศต่อไป โดยเริ่มต้นจากทำการ ศึกษาภัยจากน้ำท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะยาว

“เราต้องใช้นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลาน และ เจเนอเรชั่นในอนาคต” ดร. การดี กล่าว

งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงข่าวการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่เน้นการชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ เพื่อตอบโจทย์แนวคิด ESI ที่มี 3 มิติสําคัญ ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม (Ecosystem) อาคารที่ส่งเสรมิความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการ อยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ตามแนวทางของ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB หรือ สสปน.

ติดตามรายละเอียดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ได้ทาง https://www.facebook.com/novabuildexpo/